ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X 

SÀN GIAO DỊCH PHÚ NHUẬN

 0901 4247 29

 phuongnghia39@gmail.com

 www.lengocphuongnghia.com

Trưởng Phòng Kinh Doanh: Mr. Lê Nghĩa